شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران مجتمع سنگ آهن سیرجان
کد کاربر
رمز
 

 اگرافراد موفق، هم تاثیر گذارند و هم کار آمد، به این دلیل است که هم کارهای درست را انجام می دهند و هم کارهایشان را به درستی انجام می دهند.

 زمان از بین رفتنی است؛ نمی توان آن را پس انداز کرد، تنها می توان آن را به روشهای گوناگون خرج کرد.

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>