شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران مجتمع سنگ آهن سیرجان
کد کاربر
رمز
 

آرامش فکری را بالاترین هدف زندگی خویش قرار دهید و بر اساس آن برای زندگی خود برنامه ریزی کنید.

زندگی را آن گونه که هست ببینید، نه آن گونه که شما دوست دارید باشد.

 انسان به طور طبیعی تمایل به آسانترین راه دارد. اگر در برابر این تمایل ایستادگی کنید، نیرومندتر و تواناتر می شوید.

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>